Orange

Festivalový SMS servis powered by Orange
S informačným SMS servisom máte vždy aktuálne informácie o tom, čo sa práve na festivale deje. K dispozícii máte informácie o festivalových novinkách, ste automaticky informovaní v prípade zmeny v programe, doručíme vám technicko-organizačné informácie, predpovede počasia a iné dôležité informácie týkajúce sa festivalu.
Pre aktiváciu si zaregistrujte svoje mobilné telefónne číslo. Festivalový SMS servis je dostupný v dvoch jazykových verziách (slovenskej a anglickej) pre zákazníkov všetkých slovenských mobilných operátorov, a to v dvoch variantoch podľa druhu zasielaných informácií:

 1. 1. Festivalové spravodajstvo
  – technicko-organizačné informácie, pravidelné aktualizácie predpovede počasia, dopravné informácie a programové zmeny

  Aktivácia * slovenskej verzie
  - zašlite SMS správu v tvare Pohoda[medzera]info na číslo 6661
  Aktivácia * anglickej verzie
  - zašlite SMS správu v tvare Pohoda[medzera]info[medzera]EN na číslo 6661
  Deaktivácia
  - zašlite SMS správu v tvare Pohoda[medzera]info[medzera]VYP na číslo 6661

 1. 2. Programová pripomienka
  – upozornenie na vybrané vystúpenia 15 minút pred ich začiatkom Programová pripomienka je automaticky aktualizovaná v prípade zmeny v programe. So službou Programová pripomienka je automaticky aktivovaná aj služba Festivalové spravodajstvo.

  Aktivácia * slovenskej verzie
  - zašlite SMS správu v tvare Pohoda na číslo 6661
  - po doručení odpovednej SMS správy potvrďte na tejto stránke svoju registráciu vložením kódu, ktorý ste dostali v odpovednej SMS správe
  Aktivácia * anglickej verzie
  - zašlite SMS správu v tvare Pohoda[medzera]EN na číslo 6661
  - po doručení odpovednej SMS správy potvrďte na tejto stránke svoju registráciu vložením kódu, ktorý ste dostali v odpovednej SMS správe
  Deaktivácia
  - zašlite SMS správu v tvare Pohoda[medzera]VYP na číslo 6661

  Zmena vybraných interpretov
  Ak si želáte v Programovej pripomienke zmeniť svojich vybraných interpretov, môžete tak urobiť kedykoľvek. Je potrebné opakovať postup ako pri prvej aktivácii – zadať svoje mobilné telefónne číslo, zaslať SMS správu v tvare Pohoda na číslo 6661 (alebo Pohoda[medzera]EN pre anglickú verziu) a potvrdiť registráciu kódom zo spätnej SMS správy.

  * Aktivácia (zaslanie SMS na číslo 6661) je bezplatná pre zákazníkov Orangeu. Zákazníci iných operátorov zaplatia za prijatú SMS správu 0,20€. Deaktivácia je bezplatná. SMS správy prichádzajúce po aktivovaní služieb sú bezplatné.